O spletni strani

Nahajaš se na spletni strani odlocena.si, ki jo upravlja podjetje Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec.

Datum začetka delovanja spletne strani odlocena.si je 27. november 2021.

Splošne določbe

 • Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletnega mesta odlocena.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.
 • Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta določajo drugače. Kopiranje kateregakoli dela spletne strani odlocena.si brez predhodnega soglasja ponudnika ni dovoljeno.
 • Tvoja uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji).
 • Podjetje si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

Izobraževanja, svetovanja, delavnice in spletni tečaji

Podjetje Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. izvaja izobraževanja v obliki predavanj:

 • v živo na različnih lokacijh po Sloveniji, ki so lahko plačljivi ali brezplačni,
 • preko spleta v živo ali v posnetku v obliki webinarjev (spletnih video seminarjev) in videokonferenc, ki so lahko plačljivi ali brezplačni in
 • na spletni strani odlocena.si z objavljenimi digitalnimi tečaji, ki so lahko plačljivi ali brezplačni.

Zaradi narave priprave in izvedbe izobraževanj, individualnih ali skupinskih svetovanj in spletnih tečajev ter tečajev v živo plačila zanje niso vračljiva. V primeru višje sile ali podobnih dogodkov je plačilo mogoče izkoristiti v drugem časovnem terminu ali za drugo podobno storitev do vrednosti vplačanega zneska. Plačilo za tečaje, izobraževanja, svetovanja in delavnice se izvede pred izvedbo tečajev, izobraževanj, svetovanj in/ali delavnic, in sicer kakor je bilo dogovorjeno v ponudbi.

Pomembno! Z nakupom dostopa do on-line tečaja ali individualnega tečaja pridobi pravico za ogled tečaja samo naročnik, ki je tečaj plačal ter njegov en najožji sorodnik v skupnem gospodinjstvu. Ta pravica ni prenosljiva na druge osebe izven skupnega gospodinjstva. Ta pravica ni prenosljiva niti na druge osebe v istem podjetju. Ponudnik bo v primeru kršenja te pravice nemudoma ukinil dostop do tečaja, saj gre v tem primeru za grobo kršenje pogodbe.

Trajanje dostopa do tečajev, delavnic in predavanj:

 • Vnaprej posneti tečaji so za plačnika/naročnika tečaja dostopni tako dolgo, dokler bo obstajalo podjetje Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p.
 • Individualni tečaji, izvedeni v živo ali na daljavo, in se snemajo, so dostopni za plačnika/naročnika 24 mesecev od izvedbe tečaja, kadar ni drugače dogovorjeno.
 • Ponudnik si pridržuje pravico, da vnaprej posnete tečaje, dopolnjuje in/ali spreminja v skladu z razvojem področja, ki ga tečaj obravnava, z namenom izboljšanja tečaja ali uporabniške izkušnje.
 • Ponudnik si pridržuje pravico do ukinitve vnaprej posnetega tečaja. O ukinitvi tečaja bo ponudnik naročnika/kupca tečaja obvestil po e-pošti 14 dni pred ukinitvijo tečaja. V primeru ukinitve tečaja naročnik/plačnik ni upravičen do drugega tečaja. Ponudnik bo omogočil dostop do posnetkov takega tečaja na izrecno željo naročnika.

Individualna svetovanja

 • Za termine izvedbe individualnega svetovanja ali izobraževanja se dogovorimo sproti oz. vnaprej, termine je mogoče prestaviti v razumnem roku (do 72 ur pred pričetkom termina). 
 • Kupnino za svetovanje ali izobraževanje je potrebno poravnati vsaj 3 delovne dni pred pričetkom svetovanja, s čimer naročnik potrdi in rezervira dogovorjeni termin. V primeru višje sile se odpovedan termin dogovori na novo. Plačana kupnina za že izvedena svetovanja in izobraževanja ni vračljiva. Vnaprej plačana kupnina prav tako ni vračljiva, je pa prenosljiva na drugo osebo ali na drug termin. Vplačano kupnino je potrebno izkoristiti v roku 6 mesecev od nakupa.
 • Podatki za plačilo: TRR: DE73 1001 1001 2624 3175 92, BIC koda: NTSBDEB1XXX, banka N26, ki je v Nemčiji, zato je v spletni banki potrebno izvesti plačilo v tujino, referenco lahko pustiš prazno. (V primeru težav s tem načinom plačila, je možno plačilo na račun TRR SI56 1010 0005 8724 862, BIC koda: BAKOSI2X, banka Intesa Sanpaolo.) Namen: Svetovanje. Podatki prejemnika: Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec.
 • Naročnik prejme račun po plačilu kupnine oz. po izvedeni storitvi.
 • Svetovanje se ob dogovorjenem terminu izvaja bodisi na Glavnem trgu 12 v Slovenj Gradcu, bodisi preko spleta ali telefona, ali pisno; odvisno od vrste storitve.

Odveza odgovornosti

 • Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z uporabniško izkušnjo na spletnem mestu odlocena.si.
 • Nasveti, podani na tem spletnem mestu, v proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, niso nadomestilo za osebne, zdravstvene, finančne ali pravne nasvete. Za te primere se posvetujte z ustreznim strokovnjakom, ki vam bo dal nasvet, primeren za vaš položaj.
 • V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so” brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.
 • V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.
 • Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in strank, ko gre za posredovanje izobraževanj na spletnem mestu ali preko delavnic v živo, saj ste za implementacijo podanega odgovorni sami.

Pritožbe in spori

 • Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
 • Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Sprejetje splošnih pogojev

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov info(et)odlocena.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času. Če tudi potem ne boste zadovoljni s splošnimi pogoji poslovanja, vas prosimo, da prenehate uporabljati spletno mesto odlocena.si.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

 • Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako pa ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Podjetje Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p. v nobenem primeru ni odgovorno za morebitno nedostopnost do spletnih vsebin, ki bi bila posledica nedostopnosti do ponudnikov povezanih spletnih mest. Če naročnik naleti na takšno težavo, naj obvesti podjetje in potrudili se bomo, da v najkrajšem času omogočimo dostop do vsebin, kolikor je to v naši moči. Tudi če je določena storitev ali proizvod, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti podjetja, na spletnem mestu priporočen/-a kot kakovosten/-na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja.
 • Pogoj za uporabo spletnega mesta je vaša zaveza, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi ga lahko kakor koli oškodovali ali poškodovali, poleg tega pa ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno dovoljen ali na voljo na spletnem mestu.
 • Pošiljanje nezahtevanih promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno.
 • Podjetje si pridržuje pravico, da iz baze (mejling liste) podjetja brez predhodnega opozorila odstrani uporabnike, ki grobo kršijo te splošne pogoje.
 • Prav tako si podjetje pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije osebne podatke uporabnikov, če to zahteva veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopek ali pristojni organi, oziroma da ureja, zavrne objavo ali odstrani poljubne informacije ali materiale, delno ali v celoti, po svoji lastni presoji.

Varstvo zasebnosti

IZJAVA O VARSTVU ZASEBNOSTI

Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: podjetje) ščiti vašo zasebnost in vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem, in jih obravnava kot zaupne. Z njimi ravna pošteno in zakonito, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).

V kolikor bi želeli prenehati prejemati kakršna koli sporočila podjetja in torej izbrisati svoje podatke iz baze/mejling liste podjetja, lahko to storite s klikom na povezavo »ODJAVA« koncu katerega koli sporočila podjetja, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov info(et)odlocena.si in zahtevate odjavo.

1. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih podjetje zbira, obdeluje in hrani, je Lepota oblike Lidija Verčkovnik s.p., Glavni trg 12, 2380 Slovenj Gradec. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju je Lidija Verčkovnik.

2. Nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov

Podjetje zbira, obdeluje in hrani osebne podatke na podlagi:

 • pogodbe,
 • privolitve oziroma soglasja,
 • zakona in/ali upravičenega interesa, da lahko izvrši pogodbene obveznosti (poslovna komunikacija, ki se nanaša na strankin nakup ali prijavo na prejemanje izobraževalnih ter promocijskih vsebin), vključno z obveščanjem, neposrednim trženjem in oglaševanjem, segmentiranjem za po meri ukrojene koristne vsebine na spletnem mestu, prek mejla in v oglasih na družabnem spletu, ter izvajanjem aktivnostih v računovodske namene.
 • Nihče na mejling listo oziroma v bazo podjetja ni dodan brez njegove izrecne pisne privolitve, prostovoljne prijave prek spletnega obrazca ali na pogodbeni podlagi.

3. Osebni podatki, ki so predmet varstva zasebnosti

Za potrebe poslovanja podjetje zbira osebne podatke, kot so:

 • e-naslov,
 • ime,
 • ime, priimek in naslov, za potrebe izdaje računa za opravljeno storitev.

Podjetje ne zbira podatkov od oseb, mlajših od 18 let, če mu je znano, da so mladoletne, in sicer dokler posredovanja podatkov ne odobri njihov zakoniti zastopnik. Ta lahko kadar koli zahteva vpogled v podatke, ki jih je mladoletnik posredoval podjetju, in zahteva, da se odstranijo iz baze podjetja.

4. Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja uresničevanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, največ pa v enem mesecu od prejema zahtevka na e-naslov info(et)odlocena.si.

Te pravice so:
 • Pravica do dostopa do podatkov (na posameznikovo zahtevo podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov v obdelavi oziroma hrambi)
 • Pravica do popravka (netočnih podatkov ter dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov)
 • Pravica do izbrisa (t. i. pravica do pozabe)
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do prenosljivosti podatkov (za posredovanje drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki)
 • Pravica do ugovora (na primer obdelavi podatkov za namene trženja in profiliranja; če trženje temelji na dani privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede z njenim preklicem).
 • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov (pri podjetju, pri Informacijskem pooblaščencu)

5. Rok hrambe

 • Vsi podatki, povezani z obračuni in plačili, vključno s kontaktnimi podatki in računi, se hranijo še 10 let od nastanka ali popolnega plačila storitev.
 • Če se podatki obdelujejo in hranijo na podlagi privolitve oziroma soglasja, se hranijo do preklica le-te(ga).
 • V primeru pogodbene podlage se hranijo do izteka pogodbe.

6. Varstvo zasebnosti in razkritje podatkov

Podjetje vaše osebne podatke brez opozorila razkrije le, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je to potrebno za: (a) delovanje v skladu z zakonodajo ali pravnimi postopki; (b) ščitenje in varovanje pravic ali lastnine spletnega mesta in podjetja, ter za (c) delovanje v nujnih okoliščinah za varovanje osebne varnosti uporabnikov spletnega mesta ali javnosti. Podjetje v nobenem primeru ne posreduje podatkov drugim pravnim osebam.

7. Veljavnost izjave o varstvu zasebnosti, vprašanja in reševanje sporov

 • Izjava o varstvu zasebnosti začne veljati 27. novembra 2021.
 • Podjetje lahko občasno posodobi to izjavo o varstvu zasebnosti, zato vas poziva, da jo redno pregledujete in ste tako vselej na tekočem, kako so zaščiteni vaši podatki. Datum zadnje posodobitve je naveden tik pod naslovom »Izjava o varstvu zasebnosti«.
 • Če imate kakršno koli vprašanje glede varstva zasebnosti in varovanja zaupnosti vaših podatkov, pišite na elektronski naslov info(et)odlocena.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.
 • Če tudi potem ne boste zadovoljni s to izjavo in režimom varstva zasebnosti, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto, kajti zadnje, kar bi si želeli, je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni.
 • Izjava o varstvu zasebnosti je podvržena zakonodaji Republike Slovenije.
 • Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
 • Če je kateri koli del te izjave o varstvu zasebnosti določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se šteje, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek izjave o varstvu zasebnosti pa ostane v veljavi.

NAKUPNI POGOJI

Za nakupovanje in plačevanje na tej spletni strani veljajo vsi pogoji, ki jih najdeš tukaj.